Bão Hanna ở Mỹ phá sập bức tường biên giới của Tổng thống Trump

Một đoạn tường biên giới Mỹ-Mexico bị đổ sập trong bão Hana. Ảnh: Twitter
Một đoạn tường biên giới Mỹ-Mexico bị đổ sập trong bão Hana. Ảnh: Twitter
Một đoạn tường biên giới Mỹ-Mexico bị đổ sập trong bão Hana. Ảnh: Twitter
Lên top