Bão Hagupit tàn phá tỉnh miền đông Trung Quốc

Lên top