Bão Hagupit đổ bộ vào Trung Quốc gây sóng lớn, đổ sập nhà cửa

Bão Hagupit gây sóng lớn ở Chiết Giang ngày 4.8. Ảnh: China Daily
Bão Hagupit gây sóng lớn ở Chiết Giang ngày 4.8. Ảnh: China Daily
Bão Hagupit gây sóng lớn ở Chiết Giang ngày 4.8. Ảnh: China Daily
Lên top