Bão Hagupit đe dọa tăng cấp lên khi quét qua vùng lũ lụt Trung Quốc

Bão Hagupit đe dọa tăng cấp khi đổ bộ Trung Quốc. Ảnh: AccWeather.
Bão Hagupit đe dọa tăng cấp khi đổ bộ Trung Quốc. Ảnh: AccWeather.
Bão Hagupit đe dọa tăng cấp khi đổ bộ Trung Quốc. Ảnh: AccWeather.
Lên top