Bao giờ có vaccine ngừa siêu biến thể Omicron?

Pfizer/BioNTech đang nghiên cứu vaccine ngừa siêu biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Pfizer/BioNTech đang nghiên cứu vaccine ngừa siêu biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Pfizer/BioNTech đang nghiên cứu vaccine ngừa siêu biến thể Omicron. Ảnh: AFP
Lên top