Báo động trữ lượng vàng còn lại của Nga

Trữ lượng vàng còn lại của Nga chỉ đủ khai thác trong 20 năm. Ảnh: Kitco
Trữ lượng vàng còn lại của Nga chỉ đủ khai thác trong 20 năm. Ảnh: Kitco
Trữ lượng vàng còn lại của Nga chỉ đủ khai thác trong 20 năm. Ảnh: Kitco
Lên top