Báo động tỉ lệ tử vong cao do COVID-19 trong cộng đồng dân bản địa Brazil

Những thanh niên bản địa Satere-mawe chèo thuyền trên sông Ariau tại khu vực cộng đồng Sahu-Ape, cách thành phố Manaus 80 km, ngày 5.5. Ảnh: AFP
Những thanh niên bản địa Satere-mawe chèo thuyền trên sông Ariau tại khu vực cộng đồng Sahu-Ape, cách thành phố Manaus 80 km, ngày 5.5. Ảnh: AFP
Những thanh niên bản địa Satere-mawe chèo thuyền trên sông Ariau tại khu vực cộng đồng Sahu-Ape, cách thành phố Manaus 80 km, ngày 5.5. Ảnh: AFP
Lên top