Bạo động chủng tộc leo thang, quân cảnh Mỹ đặt trong tình trạng báo động

Người biểu tình cạnh những chiếc xe bị đốt cháy trong một cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, sau cái chết của George Floyd. Ảnh: AFP.
Người biểu tình cạnh những chiếc xe bị đốt cháy trong một cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, sau cái chết của George Floyd. Ảnh: AFP.
Người biểu tình cạnh những chiếc xe bị đốt cháy trong một cuộc biểu tình ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, sau cái chết của George Floyd. Ảnh: AFP.
Lên top