Báo động bỏ quên nhóm đặc biệt cần được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Một lớp học ở Rennes, phía tây Pháp. UNICEF mới đây cảnh báo, giáo viên nên là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 để các trường học có thể mở lại. Ảnh: AFP.
Một lớp học ở Rennes, phía tây Pháp. UNICEF mới đây cảnh báo, giáo viên nên là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 để các trường học có thể mở lại. Ảnh: AFP.
Một lớp học ở Rennes, phía tây Pháp. UNICEF mới đây cảnh báo, giáo viên nên là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 để các trường học có thể mở lại. Ảnh: AFP.
Lên top