Báo động biến thể COVID-19 Brazil tiếp tục đột biến theo hướng nguy hiểm

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở bang Sao Paulo, Brazil. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở bang Sao Paulo, Brazil. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho người dân ở bang Sao Paulo, Brazil. Ảnh: AFP
Lên top