Bão chồng bão nghiêm trọng liên tiếp tấn công Ấn Độ

Bão Tauktae tấn công Ấn Độ ngày 17.5. Ảnh: AFP
Bão Tauktae tấn công Ấn Độ ngày 17.5. Ảnh: AFP
Bão Tauktae tấn công Ấn Độ ngày 17.5. Ảnh: AFP
Lên top