Bão chồng bão, Hong Kong ban hành cảnh báo bão Kompasu

Đài quan sát Khí tượng Hong Kong đã đưa ra cảnh báo Kompasu cho tối ngày 11.10 khi cơn bão hiện đang cách thành phố 800km về phía nam. Ảnh: AFP
Đài quan sát Khí tượng Hong Kong đã đưa ra cảnh báo Kompasu cho tối ngày 11.10 khi cơn bão hiện đang cách thành phố 800km về phía nam. Ảnh: AFP
Đài quan sát Khí tượng Hong Kong đã đưa ra cảnh báo Kompasu cho tối ngày 11.10 khi cơn bão hiện đang cách thành phố 800km về phía nam. Ảnh: AFP
Lên top