Bão chồng bão đổ bộ vào Triều Tiên phá huỷ 59 cây cầu, 2.000 nhà cửa

Khoảng 12.000 đảng viên ở thủ đô Triều Tiên dự mít tinh trước khi lên đường giúp các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: AFP.
Khoảng 12.000 đảng viên ở thủ đô Triều Tiên dự mít tinh trước khi lên đường giúp các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: AFP.
Khoảng 12.000 đảng viên ở thủ đô Triều Tiên dự mít tinh trước khi lên đường giúp các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ảnh: AFP.
Lên top