Báo chí quốc tế: Triển vọng tích cực về tốc độ phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2021

Công nhân vận hành máy móc trong một nhà máy ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Công nhân vận hành máy móc trong một nhà máy ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Công nhân vận hành máy móc trong một nhà máy ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Lên top