Báo chí Mỹ bối rối vì kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Báo giới chờ đợi bên ngoài cơ quan bầu cử quận Clark trước cuộc họp báo ngày 4.11 liên quan đến số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 của bang Nevada. Ảnh: AFP.
Báo giới chờ đợi bên ngoài cơ quan bầu cử quận Clark trước cuộc họp báo ngày 4.11 liên quan đến số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 của bang Nevada. Ảnh: AFP.
Báo giới chờ đợi bên ngoài cơ quan bầu cử quận Clark trước cuộc họp báo ngày 4.11 liên quan đến số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 của bang Nevada. Ảnh: AFP.
Lên top