Báo chí Lào đồng loạt đưa tin Việt Nam tổ chức bầu cử thành công

Trang web của TTX Lào (KPL) đưa tin Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ảnh: TTXVN
Trang web của TTX Lào (KPL) đưa tin Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ảnh: TTXVN
Trang web của TTX Lào (KPL) đưa tin Việt Nam đã tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ảnh: TTXVN
Lên top