Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Báo chí Anh viết về sự cố Galaxy Note 7 và công nhân Samsung ở Việt Nam