Bão Chanthu tiếp cận, giới chức Nhật Bản kêu gọi thận trọng

Hình ảnh vệ tinh ngày 15.9.2021 do NASA công bố cho thấy cơn bão nhiệt đới Chanthu đang khuấy động trên biển Hoa Đông.
Hình ảnh vệ tinh ngày 15.9.2021 do NASA công bố cho thấy cơn bão nhiệt đới Chanthu đang khuấy động trên biển Hoa Đông.
Hình ảnh vệ tinh ngày 15.9.2021 do NASA công bố cho thấy cơn bão nhiệt đới Chanthu đang khuấy động trên biển Hoa Đông.
Lên top