Bão Chaba hoành hành Hàn Quốc, ít nhất 5 người chết