Bão cát như "ngày tận thế" tấn công thành phố ở Trung Quốc

Một trận bão cát tại Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một trận bão cát tại Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Một trận bão cát tại Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top