Bão cát lại tấn công khiến bầu trời Bắc Kinh chuyển màu vàng nâu

Người dân Bắc Kinh vật lộn với điều kiện chất lượng không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh: AFP
Người dân Bắc Kinh vật lộn với điều kiện chất lượng không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh: AFP
Người dân Bắc Kinh vật lộn với điều kiện chất lượng không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe. Ảnh: AFP
Lên top