Bão cát khiến bầu trời thủ đô Niger chuyển màu đỏ quạch

Bão cát nhuộm đỏ thủ đô Niger. Nguồn: RT
Bão cát nhuộm đỏ thủ đô Niger. Nguồn: RT
Bão cát nhuộm đỏ thủ đô Niger. Nguồn: RT
Lên top