Báo cáo sốc của IAEA về kho dự trữ uranium làm giàu của Iran

IAEA công bố 2 báo cáo mới về hoạt động hạt nhân của Iran. Ảnh: AFP
IAEA công bố 2 báo cáo mới về hoạt động hạt nhân của Iran. Ảnh: AFP
IAEA công bố 2 báo cáo mới về hoạt động hạt nhân của Iran. Ảnh: AFP
Lên top