Báo cáo của Đức: COVID-19 ít lây lan trong trường học

Học sinh Đức đến trường trở lại tháng 5. Ảnh: AFP.
Học sinh Đức đến trường trở lại tháng 5. Ảnh: AFP.
Học sinh Đức đến trường trở lại tháng 5. Ảnh: AFP.
Lên top