Bão Bulbu càn quét Bangladesh, Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Hơn 2 triệu người Bangladesh phải đi sơ tán. Ảnh: AFP
Hơn 2 triệu người Bangladesh phải đi sơ tán. Ảnh: AFP
Hơn 2 triệu người Bangladesh phải đi sơ tán. Ảnh: AFP
Lên top