Bão Bavi sắp đổ bộ Triều Tiên, ông Kim Jong-un chỉ đạo khẩn cấp

Ông Kim Jong-un chỉ đạo chống bão Bavi trong cuộc họp bộ chính trị ngày 25.8. Ảnh: Rodong Sinmun
Ông Kim Jong-un chỉ đạo chống bão Bavi trong cuộc họp bộ chính trị ngày 25.8. Ảnh: Rodong Sinmun
Ông Kim Jong-un chỉ đạo chống bão Bavi trong cuộc họp bộ chính trị ngày 25.8. Ảnh: Rodong Sinmun
Lên top