Bão Bavi bồi thêm mưa lớn vùng lũ lụt Trung Quốc

Lên top