Báo Ba Lan ca ngợi cộng đồng người Việt Nam trong dịch COVID-19

Báo Ba Lan ca ngợi cộng đồng người Việt Nam chung tay hỗ trợ trong đại dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Báo Ba Lan ca ngợi cộng đồng người Việt Nam chung tay hỗ trợ trong đại dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Báo Ba Lan ca ngợi cộng đồng người Việt Nam chung tay hỗ trợ trong đại dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình.
Lên top