Báo Anh: Tất cả 39 nạn nhân trên xe container đã được nhận dạng

Các thi thể được tìm thấy trên xe container ở hạt Essex, Anh hôm 23.10. Ảnh: PA.
Các thi thể được tìm thấy trên xe container ở hạt Essex, Anh hôm 23.10. Ảnh: PA.
Các thi thể được tìm thấy trên xe container ở hạt Essex, Anh hôm 23.10. Ảnh: PA.
Lên top