Báo Anh nhận định Việt Nam chống dịch thành công vượt bậc

Báo nước ngoài nhận định Việt Nam chống dịch thành công vượt bậc. Ảnh: AFP
Báo nước ngoài nhận định Việt Nam chống dịch thành công vượt bậc. Ảnh: AFP
Báo nước ngoài nhận định Việt Nam chống dịch thành công vượt bậc. Ảnh: AFP
Lên top