Báo Anh: Kim tự tháp 4 tầng giúp Việt Nam khống chế COVID-19

Đường phố Hà Nội thưa vắng hôm 23.4, ngày đầu Việt Nam nới lỏng giãn cách xã hội. Ảnh: AFP
Đường phố Hà Nội thưa vắng hôm 23.4, ngày đầu Việt Nam nới lỏng giãn cách xã hội. Ảnh: AFP
Đường phố Hà Nội thưa vắng hôm 23.4, ngày đầu Việt Nam nới lỏng giãn cách xã hội. Ảnh: AFP
Lên top