Bão Amphan đang đổ bộ, có thương vong đầu tiên ở Bangladesh

Lên top