Băng vĩnh cửu ở Bắc Cực tan chảy ẩn chứa đại hiểm họa

Sự tan chảy của băng vĩnh cửu ở Bắc Cực có thể giải phóng virus cổ đại và phóng xạ. Ảnh: AFP
Sự tan chảy của băng vĩnh cửu ở Bắc Cực có thể giải phóng virus cổ đại và phóng xạ. Ảnh: AFP
Sự tan chảy của băng vĩnh cửu ở Bắc Cực có thể giải phóng virus cổ đại và phóng xạ. Ảnh: AFP
Lên top