Bang Texas, Mỹ đau đầu với giun độc hình thù kỳ dị

Giun dẹp đầu búa là loài sinh vật xâm lấn ở tiểu bang Texas, Mỹ. Ảnh: Getty/AFP
Giun dẹp đầu búa là loài sinh vật xâm lấn ở tiểu bang Texas, Mỹ. Ảnh: Getty/AFP
Giun dẹp đầu búa là loài sinh vật xâm lấn ở tiểu bang Texas, Mỹ. Ảnh: Getty/AFP
Lên top