Băng tan ở Greenland tiềm ẩn hiểm họa khôn lường

Năm 2021 là một trong những năm mà băng ở Greenland tan nhiều nhất trong lịch sử được ghi nhận. Ảnh: AFP
Năm 2021 là một trong những năm mà băng ở Greenland tan nhiều nhất trong lịch sử được ghi nhận. Ảnh: AFP
Năm 2021 là một trong những năm mà băng ở Greenland tan nhiều nhất trong lịch sử được ghi nhận. Ảnh: AFP
Lên top