Băng tan bất ngờ hé lộ "kho" di vật thời Thế chiến I trong hang động bí mật

Băng tan đã  lộ ra hang động trú ẩn của quân đội Áo từ Thế chiến I. Ảnh: Bảo tàng White War
Băng tan đã lộ ra hang động trú ẩn của quân đội Áo từ Thế chiến I. Ảnh: Bảo tàng White War
Băng tan đã lộ ra hang động trú ẩn của quân đội Áo từ Thế chiến I. Ảnh: Bảo tàng White War
Lên top