Băng ở Greenland đang tan nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong 12.000 năm

Một hồ nước hình thành do băng tan ở Greenland. Ảnh: AFP
Một hồ nước hình thành do băng tan ở Greenland. Ảnh: AFP
Một hồ nước hình thành do băng tan ở Greenland. Ảnh: AFP
Lên top