Bang ở Ấn Độ ngắt Internet của 25 triệu người để chống gian lận thi cử

Một địa điểm thi trong Kỳ thi Đầu vào Kỹ thuật Toàn Ấn Độ. Ảnh minh họa: AFP
Một địa điểm thi trong Kỳ thi Đầu vào Kỹ thuật Toàn Ấn Độ. Ảnh minh họa: AFP
Một địa điểm thi trong Kỳ thi Đầu vào Kỹ thuật Toàn Ấn Độ. Ảnh minh họa: AFP
Lên top