Bang NSW Australia hồi hộp chờ đợi 2 ngày quyết định của đợt dịch COVID-19

Những ngày tới sẽ là khoảng thời gian quyết định cho các biện pháp chống dịch COVID-19 của New South Wales, Australia. Ảnh: AFP
Những ngày tới sẽ là khoảng thời gian quyết định cho các biện pháp chống dịch COVID-19 của New South Wales, Australia. Ảnh: AFP
Những ngày tới sẽ là khoảng thời gian quyết định cho các biện pháp chống dịch COVID-19 của New South Wales, Australia. Ảnh: AFP
Lên top