Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bang nào hay “chọn nhầm” trong các kỳ bầu cử tổng thống Mỹ?