Bàng hoàng với thương vong từ thảm kịch động đất, sóng thần Indonesia

Núi lửa Anak Krakatau. Ảnh: ST.
Núi lửa Anak Krakatau. Ảnh: ST.
Núi lửa Anak Krakatau. Ảnh: ST.
Lên top