Bàng hoàng khi hỏa hoạn thiêu rụi Nhà thờ Đức bà Paris

Hỏa hoạn khiến tháp cao nhất của Nhà thờ Đức Bà Paris bị thiêu rụi. Ảnh: CNN.
Hỏa hoạn khiến tháp cao nhất của Nhà thờ Đức Bà Paris bị thiêu rụi. Ảnh: CNN.
Hỏa hoạn khiến tháp cao nhất của Nhà thờ Đức Bà Paris bị thiêu rụi. Ảnh: CNN.
Lên top