Bàng hoàng cảnh xác cá voi 5 tấn mắc ở mũi tàu chở dầu Nhật Bản

Xác cá voi Bryde mắc ở mũi tàu chở dầu Nhật Bản. Ảnh: Cảnh sát biển Mizushima
Xác cá voi Bryde mắc ở mũi tàu chở dầu Nhật Bản. Ảnh: Cảnh sát biển Mizushima
Xác cá voi Bryde mắc ở mũi tàu chở dầu Nhật Bản. Ảnh: Cảnh sát biển Mizushima
Lên top