Bang giàu nhất Ấn Độ đặt giới nghiêm ban đêm do COVID-19 tăng kỷ lục

Bang Maharashtra của Ấn Độ hôm 28.3 áp đặt lệnh giới nghiêm để đối phó tình trạng gia tăng kỷ lục các ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Bang Maharashtra của Ấn Độ hôm 28.3 áp đặt lệnh giới nghiêm để đối phó tình trạng gia tăng kỷ lục các ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Bang Maharashtra của Ấn Độ hôm 28.3 áp đặt lệnh giới nghiêm để đối phó tình trạng gia tăng kỷ lục các ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top