Bang Georgia mở cuộc điều tra vụ hoãn kiểm phiếu bầu cử Mỹ do ngập lụt

Bang Georgia đang mở cuộc điều tra liên quan tới vấn đề kiểm phiếu bầu cử Mỹ trong ngày bầu cử 3.11. Ảnh: AFP.
Bang Georgia đang mở cuộc điều tra liên quan tới vấn đề kiểm phiếu bầu cử Mỹ trong ngày bầu cử 3.11. Ảnh: AFP.
Bang Georgia đang mở cuộc điều tra liên quan tới vấn đề kiểm phiếu bầu cử Mỹ trong ngày bầu cử 3.11. Ảnh: AFP.
Lên top