Bang đông dân thứ 2 ở Australia bước vào đợt phong tỏa COVID-19

Đường phố vắng vẻ trong ngày đầu tiên phong tỏa ngăn chặn COVID-19 ở thành phố Melbourne, Australia, 13.2. Ảnh: AFP
Đường phố vắng vẻ trong ngày đầu tiên phong tỏa ngăn chặn COVID-19 ở thành phố Melbourne, Australia, 13.2. Ảnh: AFP
Đường phố vắng vẻ trong ngày đầu tiên phong tỏa ngăn chặn COVID-19 ở thành phố Melbourne, Australia, 13.2. Ảnh: AFP
Lên top