Bang đầu tiên ở Mỹ đưa lịch sử người Mỹ gốc Á vào chương trình giảng dạy

Thống đốc J.B. Pritzker đã ký thông qua dự luật yêu cầu giảng dạy lịch sử người Mỹ gốc Á trong trường học công lập ở tiểu bang Illinois. Ảnh: AFP
Thống đốc J.B. Pritzker đã ký thông qua dự luật yêu cầu giảng dạy lịch sử người Mỹ gốc Á trong trường học công lập ở tiểu bang Illinois. Ảnh: AFP
Thống đốc J.B. Pritzker đã ký thông qua dự luật yêu cầu giảng dạy lịch sử người Mỹ gốc Á trong trường học công lập ở tiểu bang Illinois. Ảnh: AFP
Lên top