Bang đầu tiên ở Mỹ đạt mốc quan trọng trong tiêm chủng vaccine COVID-19

Vermont là tiểu bang đầu tiên ở Mỹ vượt cột mốc 444.000 người dân trên 12 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Vermont là tiểu bang đầu tiên ở Mỹ vượt cột mốc 444.000 người dân trên 12 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Vermont là tiểu bang đầu tiên ở Mỹ vượt cột mốc 444.000 người dân trên 12 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top