Băng đảng mất trắng ma túy vì… lợn rừng

Lợn rừng đã phát hiện và phá nơi chứa ma túy của băng đảng. Ảnh: Sky News.
Lợn rừng đã phát hiện và phá nơi chứa ma túy của băng đảng. Ảnh: Sky News.
Lợn rừng đã phát hiện và phá nơi chứa ma túy của băng đảng. Ảnh: Sky News.
Lên top