Bang cuối cùng của Mỹ ban bố tình trạng thảm họa do đại dịch COVID-19

Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19 với bang cuối cùng của Mỹ. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19 với bang cuối cùng của Mỹ. Ảnh: AP
Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19 với bang cuối cùng của Mỹ. Ảnh: AP
Lên top